کانال تلگرام کافه اپل
1
توییک کاربردی برای نمایش میزان حجم یک اپلیکیشن در زمان حذف آن
آموزش / سیدیا

توییک کاربردی برای نمایش میزان حجم یک اپلیکیشن در زمان حذف آن

قصد داریم توییکی جدید را در کافه اپل معرفی کنیم، این توییک کاربردی برای زمانی کاربرد دارد که تصمیم به حذف اپلیکیشن داشته باشید چرا که این توییک میزان حجم اشغال شده توسط هر اپ را در زمان حذف آن نشان می دهد. این توییک میزان حافظه که با حذف هر اپلیکیشن آزاد می ...
کانال تلگرام کافه اپل
بالا