کانال تلگرام کافه اپل
51
استیو جابز هنوز زنده است
اخبار / اخبار اپل

استیو جابز هنوز زنده است

اکثر کاربران و کارشناسان برای اپل اظهار نگرانی می کنند زیرا بر این عقیده اند که اگر اپل به همین شکل ساده بخواهد پیش برود، قافیه را باخته است زیرا رقیبانش روز به روز به امکانات محصولات هوشمند خود می افزایند و کاربران بیشتری را به سوی خود جلب می کنند. حال خبر ...
کانال تلگرام کافه اپل
بالا